Oficiálny názov klubu: Telovýchovná jednota Jarovce                   

Skratka názvu: TJ JAROVCE

Dátum vzniku: 1949

Klubová farba: zelená, biela

Názov štadióna: Areál TJ

Kapacita:

Rozmery hracej plochy: 102 m x 66 m

Sídlo klubu:
TJ JAROVCE
Ovocná 17
851 10 Bratislava
Telefón:
Fax:
Mail:  tjjarovce@gmail.com
Web: www.tjjarovce.com  

b.ú.: 11471000/0900