Naši sponzori a prispievatelia

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - JAROVCE          

 

Bufet Štadión, Ovocná 17, Bratislava

FULLTIME – Autobatérie-Autosúčiastky, Topoľčianska 22, Bratislava

AMMOS, s.r.o. – Stavebná mechanizácia, Oriešková 12, Bratislava

City University - Vysoká škola Manažmentu 

Whirlpool Slovakia spol. s r.o.    

Prvá Penzijná Správcovská Spoločnosť Poštovej Banky, správ. Spol., a.s. 

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

D.K.D. spol. s r.o., Hraničiarska 1005, 851 10 Bratislava, www.dkd.sk