FUNKCIONÁRI KLUBU

 

Výkonný výbor TJ:                                        

Miroslav Roštár - prezident TJ

Johan Pauhof - viceprezident TJ

Marek Melichar - člen výboru

Dušan Borbély - člen výboru

Ján Novák - člen výboru

Vladimír Wolf - člen výboru

Michal Kmotorka - člen výboru

ISSF Manažér:

Miroslav Roštár